Zamówienia publiczne

Postępowania i procedury o udzielenie zamówień publicznych wszczęte od dnia 15 września 2021 roku znajdują się w Platformie zakupowej.

Biuro ds. Zamówień Publicznych:

Pełnomocnik Prorektora ds. Zamówień Publicznych

mgr Monika Lewandowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Monika.Lewandowska@pw.edu.pl

Pozostali pracownicy:

mgr Anna Witkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 221
e-mail: Anna.Witkowska@pw.edu.pl