Kolegium NEiS

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstało w 1995 r. w celu zaspokojenia potrzeb odnośnie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych w regionie północnego Mazowsza.

Wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Kolegium tworzy Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor - dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

Studia w KNEiS