Media » Files »

Zamówienia publiczne

BZP.261.1.2021

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

Znak sprawy: BZP.262.1.2021

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 17.02.2021 r., godz. 10:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:

- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia:

Edyta Brymora, tel. (24) 36-72-229, e-mail: edyta.brymora@pw.edu.pl

- w zakresie formalno-prawnym:

Monika Lewandowska, tel. (24) 36 72 221, e-mail: monika.lewandowska@pw.edu.pl

 

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

- zaproszenie

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz propozycji cenowej (ofertowej)

- projekt umowy

- klauzula informacyjna RODO

Pobierz plik application/pdf pdf 422,40 kB