Rozkłady zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Ekonomia I semestr III semestr

V semestr (FRA)

V semestr (EBI)

I semestr III semestr V semestr (EBI)
studia drugiego stopnia
Ekonomia I semestr III semestr (FRA) I semestr

III semestr (EBI)

III semestr (FRA)